Vi er blevet et demokratisk netværk

Læger Uden Sponsor har nu fået en bestyrelse og vedtægter, og er derfor nu et demokratisk netværk for læger og medicinstuderende.

I januar blev medlemmerne af Læger Uden Sponsor bedt om at tage stilling til hvem der skulle udgøre en ny bestyrelse for Læger Uden Sponsor. Af de over 200 medlemmer i netværket, valgte 36 af medlemmerne at deltage i afstemningen og det resulterede i at 8 medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil derfor fremover bestå af:

  • Mats Lindberg (formand)
  • Andreas Lundh (næstformand)
  • Kristine Rasmussen
  • Benny Ehrenreich
  • Lars Jørgensen
  • Andreas Andersen (sekretær)
  • Markus Fally
  • Victor Hvingelby

Netværket blev stiftet tilbage i 2005 og har siden fået over 200 medlemmer, der alle er enten læger eller medicinstuderende. Hidtil har netværket været repræsenteret af en gruppe af kontaktpersoner, men fremover vil det altså være en bestyrelse valgt af medlemmerne, der skal lede netværket.

Ved det første bestyrelsesmøde valgte bestyrelsen, hvem der skal være formand, næstformand og sekretær for netværket. Her blev Mats Lindberg valgt som formand, Andreas Lundh som næstformand og Andreas Andersen som sekretær.

Ved valget i januar blev medlemmerne af Læger Uden Sponsor også bedt om at tage stilling til vedtægter for netværket, og de foreslåede vedtægter blev valgt enstemmigt.

Udover at netværket nu er blevet demokratisk, har bestyrelsen også åbnet op for at være mere pragmatiske og dialogsøgende overfor vores kollegaer. Det har vi også skrevet mere om i Ugeskrift for læger. Vi er det seneste år også tilstede på sociale medier, hvor du kan følge os både på Twitter og Facebook.

Er du læge eller medicinstuderende er du meget velkommen til at melde dig ind i netværket, og dermed bakke op om vores arbejde. Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte netværket her.

Læger Uden Sponsor
Følg os

Skriv en kommentar