Om Læger uden sponsor

Læger uden sponsor er et netværk af læger og medicinstuderende, som ønsker at fremme uafhængighed af kommercielle interesser i såvel forskning som patientbehandling. Netværket blev præsenteret for kollegerne i en artikel i Ugeskrift for læger i januar 2005.

Et væsentligt mål for netværket er at synliggøre de interessekonflikter i sundhedsvæsenet, som sponsorering, forskningssamarbejde og gaver fra kommercielle interessenter medfører.

Netværket er åbent for alle læger og medicinstuderende, som ser problemer i den udbredte anvendelse af kommerciel sponsorering i medicinsk forskning og i lægers uddannelse. Meld dig ind her.

Vor opfattelse af rollefordelingen i Sundhedsvæsenet og af den tilgængelige evidens på området fremgår af menuen “Vi anerkender“.