Indmeldelse

Hvis du er læge eller medicinstuderende, kan du her melde dig ind i Læger uden sponsor.

    Jeg bekræfter hermed at jeg er læge eller medicinstuderende

    Jeg bekræfter hermed at jeg står inde for værdigrundlaget for Læger Uden Sponsor

    Jeg bekræfter hermed at jeg ikke har en tilknytning til en lægemiddelvirksomhed af en sådan art eller omfang, at det medfør pligt til at søge tilladelse (eller et tilsvarende samarbejde med medicoindustrien)