Vi vil

  • Gøre opmærksom på de skævheder i forskning og i rapportering af forskningsresultater, som kommerciel sponsorering medfører
  • Imødegå kommercielt begrundet sygeliggørelse af raske individer
  • Bidrage til en diskussion af hvordan lægen forvalter fællesskabets ressourcer, og hvilke konsekvenser afhængighed af kommercielle interesser kan få for de anbefalinger lægen giver patienter
  • Støtte alle faglige bestræbelser på at læger skal sikres mulighed for videre- og efteruddannelse, der er uafhængig af kommercielle interessenter, som f.eks. lægemiddelproducenter
  • Bidrage til en øget åbenhed omkring økonomiske og forskningsmæssige interessekonflikter i sundhedsvæsenet
  • Oplyse om egne relevante interessekonflikter og afstå fra kommerciel honorering eller sponsorering fra lægemiddel- eller medicoindustrien ved såvel mundtlige som skriftlige præsentationer – uanset om informationen gives til sundhedsfaglige personer, politikere, journalister eller lægmand
  • Styrke et rationelt, forskningsbaseret, patientorienteret og etisk oplyst lægeligt virke i klinik, forskning og formidling
  • Søge at genopbygge patienternes tillid til lægen som en uafhængig rådgiver der søger en retfærdig fordeling af de fælles ressourcer på sundhedsområdet