Læger Uden Sponsor har fået ny bestyrelse

Læger Uden Sponsor er et netværk bestående af læger og medicinstuderende, der gerne vil sætte fokus på de kommercielle interesser der kan være inden for medicin og sundhed, samt hvordan læger kan blive påvirket af dette. Hvert år i januar afholder Læger Uden Sponsor bestyrelsesvalg, hvor nye medlemmer kan vælges ind i bestyrelsen. Bestyrelsesvalget for 2024 blev afholdt fra 1. januar til 15. januar, og der er nu blevet valgt en ny bestyrelse for netværket. Første bestyrelsesmøde blev afholdt i dag den 29. januar, hvor bestyrelsen konstituerede sig på de pladser der er angivet nedenfor.

Netværkets bestyrelse består nu af følgende:

  • Mats Lindberg (formand)
  • Andreas Lundh (næstformand)
  • Kristine Rasmussen Hone
  • Benny Ehrenreich
  • Andreas Andersen (sekretær og webmaster)
  • Markus Fally
  • Andreas Hoff

I den forbindelse vil vi gerne sige tak til Victor Hvingelby der har været en del af bestyrelsen gennem nogle år, men ikke stillede op til genvalg i denne omgang. Dette efterlader også plads til at andre læger kan komme med i bestyrelsen og være med til at præge debatten på dette område. Skriv til bestyrelsen hvis du er interesseret i at høre mere.

Er du læge eller medicinstuderende er du meget velkommen til at melde dig ind i netværket, og dermed bakke op om vores arbejde. Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte netværket her. Du kan også følge os på FacebookTwitter eller Mastodon.

Læger Uden Sponsor
Følg os

Skriv en kommentar