Bestyrelsesvalget 2023 – Sådan kan du stemme

Snart åbner afstemningen til bestyrelsesvalget for 2023. Læger Uden Sponsor består af en bestyrelse, som medlemmer af netværket kan vælges til. I år er Mats Lindberg, Andreas Lundh, Kristine Rasmussen Hone og Benny Ehrenreich på valg til de kommende to år i bestyrelsen. For at stemme skal du være medlem af Læger Uden Sponsor – er du ikke allerede medlem kan du melde dig ind her.

Udover afstemningen til medlemmer af bestyrelsen, skal der stemmes om et forslag til ændring af vedtægterne. Forslaget er en vedtægtsændring, der foreslår følgende:

Såfremt der er vakante bestyrelsespladser, dvs. der ikke er valgt 10 bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, råder bestyrelsen over de vakante pladser imellem de ordinære bestyrelsesvalg. Såfremt der i denne periode kommer en kandidat, kan bestyrelsen ved flertal godkende at denne kandidat træder ind i bestyrelsen. Kandidaten skal i det tilfælde på valg ved det næste ordinære bestyrelsesvalg.

Forslaget til ændring af vedtægter skal vedtages ved minimum 2/3 af de afgivne stemmer, jf. de nuværende vedtægter. Såfremt forslaget vedtages vil det blive indført i vedtægterne, og bestyrelsen vil annoncere de nye vedtægter.

Afstemningen til bestyrelsesvalget åbner for medlemmerne den 1. januar 2023 og lukker den 15. januar 2023. Resultatet af afstemningen vil blive annonceret på hjemmesiden.

Sådan stemmer du

Hvis du er meldt ind i Læger Uden Sponsor får du et brugernavn og en adgangskode til hjemmesiden. Det bruger du til at logge ind her.

Hvis du er medlem og har glemt dit brugernavn eller adgangskode, kan du gendanne det her.

Når du er logget ind trykker du på menupunktet “Bestyrelsesvalg” ude i menuen til højre.

Når du kommer ind på siden kan du læse om valget, og efter den 1. januar kommer der en afstemning frem, hvor du kan vælge hvilke kandidater du gerne vil have valgt ind i bestyrelsen. Du kan vælge flere kandidater. Obs, på nedenstående billede er afstemningen endnu ikke dukket op, men det vil den gøre efter den 1. januar automatisk.

Vi håber du som medlem af Læger Uden Sponsor vil benytte lejligheden til at stemme på kandidater til bestyrelsen, og dermed være med til at bakke op om den bestyrelse vi har. Rigtig godt valg!

Læger Uden Sponsor
Følg os

Skriv en kommentar