Bestyrelsesvalget 2023 – Her er resultatet

Fra 1. januar til 15. januar har der været bestyrelsesvalg, hvor nye medlemmer skulle vælges ind i bestyrelsen. På valg var Mats Lindberg, Andreas Lundh, Kristine Rasmussen og Benny Ehrenreich, og alle fire er valgt ind i bestyrelsen for de kommende 2 år. Således får de lov til at fortsætte i bestyrelsen for endnu en periode.

Den nye bestyrelse kommer derfor til at bestå af følgende medlemmer:

  • Mats Lindberg 
  • Andreas Lundh 
  • Kristine Rasmussen
  • Benny Ehrenreich
  • Andreas Andersen 
  • Markus Fally
  • Victor Hvingelby

Første bestyrelsesmøde i den nye periode bliver den 1. februar 2022, og her vil bestyrelsen konstituere sig. Følg med her på siden, hvor du til enhver tid kan læse referater fra bestyrelsesmøderne. Du kan også læse årsberetningen for 2022 fra vores formand Mats Lindberg her.

Udover valget af medlemmer til bestyrelsen, blev der også stemt om en ændring af vedtægterne, som blev stemt igennem. Forslaget implementerer følgende i vedtægterne:

Såfremt der er vakante bestyrelsespladser, dvs. der ikke er valgt 10 bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, råder bestyrelsen over de vakante pladser imellem de ordinære bestyrelsesvalg. Såfremt der i denne periode kommer en kandidat, kan bestyrelsen ved flertal godkende at denne kandidat træder ind i bestyrelsen. Kandidaten skal i det tilfælde på valg ved det næste ordinære bestyrelsesvalg.

Bestyrelsen vil ved næstkommende bestyrelsesmøde implementere forslaget i vedtægterne. Du kan til enhver tid se de gældende vedtægter her.

Er du læge eller medicinstuderende er du meget velkommen til at melde dig ind i netværket, og dermed bakke op om vores arbejde. Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte netværket her. Du kan også følge os på FacebookTwitter eller Mastodon.

Den 28. februar afholder vi også næste fyraftensmøde om osteoporosebehandling, hvor alle sundhedsprofessionelle – uanset medlemsskab af Læger Uden Sponsor – er velkomne. Læs mere om arrangementet og tilmelding her.

Læger Uden Sponsor
Følg os

Skriv en kommentar