Læger uden Sponsor om pengene til læger fra medicinalindustrien: Det handler om tillid…

Det kræver tillid at gå til lægen. Vi ved det kræver overvindelse at indse, at et problem er sådant, at der skal lægehjælp til. Det kræver tillid til, at lægen tager dig alvorligt – at du bliver lyttet til med empati og professionalisme, uanset hvem du er. Slutteligt, og måske som noget af det vigtigste, kræver det tillid til, at lægen vil dig det bedste og ikke har andre hensyn at tage end dem til dig og til de andre patienter.

Spørg dig selv: Ville din tillid til en læges anbefaling ændre sig, hvis du fik at vide, lægen fik betaling af det firma, som sælger den medicin som du netop har fået recept på?

Ifølge en artikel, bragt i Jyllands Posten d. 10/2 flyder store millionbeløb hvert år fra medicinalindustriens kasser ned i danske lægers og andre sundhedspersoners lommer som betaling for foredrag, rådgivning eller forskning. I 2020 drejede det sig om 46,5 millioner kroner. Det danske medicinalfirma Novo Nordisk, som især lever af at sælge diabetesmedicin, har alene udbetalt godt 11 millioner kroner i de sidste tre år. Nogle specialister tjener hvert år flere hundrede tusinde kroner på at være rådgivere for Novo og andre medicinalfirmaer. Men Novo Nordisk betaler ikke kun til specialister. Pengene går også til praktiserende læger, diabetessygeplejersker, diætister og farmaceuter. Fællesnævneren er, at de i deres daglige arbejde skal vælge imellem at anbefale et lægemiddel fra Novo Nordisk eller fra en anden fabrikant. Ændrer det noget ved din tillid?

Chef for Public Affairs i Lægemiddelindustriforeningen, Lif, Carsten Blæsbjergs, har fuld tillid til systemet. Han mener det er godt, at læger påvirkes af industrien. Fra hans perspektiv er det en win/win-situation, fordi industrien tjener på det og han tilsyneladende tror, at patienterne også får en bedre behandling af det. Men det passer ikke. Forskning tyder på, at læger, der har tætte kontakter til medicinalfirmaer, ordinerer mere medicin, dyrere medicin og medicin, der ikke er den officielt anbefalede.

I Læger Uden Sponsor vil vi genopbygge din tillid til lægen som en uafhængig rådgiver, der søger en retfærdig fordeling af ressourcerne på sundhedsområdet. Det kræver åbenhed om interessekonflikter, men endnu vigtigere er det, at vi læger anerkender, at vi påvirkes af pengene fra industrien. Forskning tyder på, at den lønnede relation skaber en loyalitet til lægemiddelfirmaet og dets præparater.

Der er blandt læger og politikere behov for en øget bevidsthed om de delvis modsatrettede interesser i sundhedsvæsenet. Det offentlige sundhedsvæsen har som mål at sikre den bedste behandling til patienterne så billigt som muligt. Ethvert selskabs primære ansvar er overfor sine aktionærer, og at maksimere overskuddet på bundlinjen. Det er helt legitimt, at virksomheder forsøger at tjene penge, men det er vigtigt, at vi som arbejder i sundhedsvæsenet forstår, at når et medicinalfirma tilbyder ”efteruddannelse” eller ”samarbejde”, så er det stadig hensynet til bundlinjen, der vejer tungest. Ud fra det perspektiv er det naivt at overlade en så stor del af lægers efteruddannelse til industrien.

I Læger Uden Sponsor går vi ind for en klar ansvarsopdeling mellem sundhedsvæsenets interessenter. Medicinalfirmaer skal udvikle og sælge lægemidler, og må gerne informere om deres præparater, men de skal ikke blande sig i lægers efteruddannelse. Vi mener, at læger skal sikres mulighed for videre- og efteruddannelse, der er uafhængig af kommercielle interessenter. Læger skal fortsat kunne samarbejde med et medicinalfirma om fx forskning, men hvis en læge ordinerer firmaets præparater, eller kan påvirke andre til at gøre det, er det problematisk. I så fald foreslår vi, at samarbejdet foregår i arbejdstiden, så at lægens arbejdsgiver i stedet modtager honoraret.

Det handler om, at du som patient kan stole på din læge. Det handler om, at du kan stole på din medicin er den rigtige for dig. Det handler om åbenhed og gennemsigtighed. Kort sagt – det handler om tillid.

Af: Victor Hvingelby, Mats Lindberg og Kristine Rasmussen Hone, Bestyrelsesmedlemmer i Læger uden sponsor.

Læger Uden Sponsor
Følg os

Skriv en kommentar