Hvordan påvirkes lægers adfærd, opfattelser og holdninger?