Hvordan påvirkes guidelines og videnskabelig opinion af interessekonflikter?